KOLOKVIJUM – GEOMORFOLOGIJA

Svi studenti koji su slušali Geomorfologiju kao dvosemestralni predmet, kolokvijum mogu polagati 15. i 22. decembra 2015. godine sa u 16h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.

Prof. dr Predrag Manojlović