KOLOKVIJUM IZ GEOGRAFIJE ZEMLjIŠTA

Kolokvijum iz Geografije zemljišta održaće se u četvrtak 22. decembra 2016. godine u 14h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.

Doc. dr Sanja Manojlović