Kolokvijum iz predmeta Geomorfologija

Kolokvijum iz predmeta Geomorfologija za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu održaće se 20.05.2014. godine u 18 časova na Studentskom trgu 3/3.

prof. dr Predrag Manojlović