Kolokvijum iz predmeta Kvantitativne metode u geografiji

Kolokvijum iz predmeta Kvantitativne metode u geografiji održaće se 12.05.2014. godine u 17 časova na Studentskom trgu 3/3. Popravni kolokvijum održaće se 19.05.2014. godine.

prof. dr Predrag Manojlović