Kolokvijum iz predmeta Sociologija turizma

Kolokvijum iz predmeta Sociologija turizma kod prof dr Vesne Miletić-Stepanović biće održan u sredu, 03. juna 2020. godine u amfiteatru Fakulteta u Zemunu, po grupama po kojima se održavala nastava na vežbama:

- prva grupa u 10:00 časova.
- druga grupa u 11:00 časova.