Kolokvijumi iz predmeta Životna sredina 1 i Životna sredina 2

Kolokvijumi iz predmeta  Životna sredina 1 i Životna sredina 2 (Studijski program: Geografija- IV godina) kod prof. dr Miroljuba Milinčića biće održani 15. januara, 22. januara i 25. januara 2021. godine sa počekom u 10:00 časova u sali broj 8 Fakulteta u Zemunu.

znak 2