Kolokvijum iz predmeta Životna sredina – Ruralna ekologija

Kolokvijum iz predmeta Životna sredina - Ruralna ekologija održaće se u utorak, 19.04.2016. u 10h u Zemunu.