Kolokvijum iz predmeta Životna sredina

Kolokvijum iz predmeta Životna sredina – ruralna ekologija održaće se 31.03.2014. godine u 12 časova u Zemunu.