Kolokvijum iz Životne sredine – urbana ekologija

Kolokvijum iz Životne sredine – urbana ekologija održaće se 01. juna u 10h u Zemunu.