TERMINI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA HIDROLOGIJA 1 I 2, PRIMENjENA HIDROLOGIJA I EKOHIDROLOGIJA

Popravni kolokvijumi iz predmeta Hidrologija 1, Hidrologija 2, Primenjena hidrologija i Ekohidrologija održaće se 25. maja 2018. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.