DODATNE IZMENE LOKACIJE ODRŽAVANjA KOLOKVIJUMA – Kolokvijumi iz predmeta Životna sredina 1 i Životna sredina 2

Kolokvijumi iz predmeta Životna sredina 1 i Životna sredina 2, kod prof. dr Miroljuba Milinčića (za studente Geografije po starom i po novom programu) održaće se 16.03.2021. u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3 (sala 21).

znak 2