Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta poziva nastavnike svih fakulteta i visokih škola u Republici Srbiji koji imaju odgovarajuće naučne i stručne reference da se prijave za recenzente za evaluaciju ustanova i studijskih programa u postupku akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta.

Prijava podrazumeva unos odgovarajućih podataka u Obrazac za prijavljivanje kandidata za imenovanje recenzenata koji se može preuzeti sa veb stranice Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.