Konačna lista prijavljenih kandidata za upis na osnovne akademske studije na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu – Drugi upisni rok

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [ Konačna rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prijemni ispit: 06. septembar 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Prijavljeni kandidati prijemni ispit polažu u zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu

-  Sala 1 – broj prijave od 1 do 11

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

znak 2