Konačna objedinjena rang lista za upis u školsku 2013/14.

Geografski fakultet u školskoj 2013/14. godini upisuje 140 studenata na teret budžeta i 170 samofinansirajućih studenata.

Konačna objedinjena rang lista za upis u školsku 2013/14.