UPIS – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2016/17

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU [pdf]

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju sledeći kandidati se mogu upisati na višu godinu doktorskih akademskih studija:

1. mr Vesna Jokić
2. mr Dragana Dunčić
3. mr Radmila Miletić
4. mr Ali Abdusslam Ali Jarad

Upis će se obaviti 14. oktobra 2016. godine od 9h u studentskoj službi Geografskog fakulteta, Studentski trg br 16.
Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

- overene fotokopije dokumenata,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- indeks (dobija se na Fakultetu),
- dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere
- dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 35.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Indeks i ŠV obrazci preuzimaju se u studentskoj službi prilikom upisa.

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 110.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (druga, treća i četvrta rata školarine iznose 25.000,00 dinara).