KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK 2016/17.

KONAČNA JEDINSTVENA RANG LISTA – [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

 

Upis kandidata obaviće 12. septembra 2016. g. sa početkom u 9 časova u studentskoj službi Geografskog fakulteta (Studentski trg 16).

Upis na studijski program vrši se prema želji kandidata, po redosledu na Konačnoj rang listi, i to PROZIVANjEM.

Kandidati na upis podnose:

  • indeks (kupuje se na Fakultetu),
  • original izvoda iz matične knjige rođenih,
  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente,
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

 

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2016.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2017.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2017.

Troškovi indeksa i Centra za razvoj karijere iznose 1.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.
Troškovi osiguranja i ZPU iznose 1.000,00 dinara.
 
NAPOMENA: 
Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2016/17. godinu.
Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2016/17. godinu.