KONAČNA RANG LISTA – MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2015/16

KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Upis studenata obaviće se 27., 28. i 29. oktobra 2015. godine od 10 do 14 časova u studentskoj službi.
Indeks i ŠV obrazci preuzimaju se u studentskoj službi prilikom upisa.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  • originalna dokumenta
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara  uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).