KONAČNA RANG LISTA – UPIS 2015/16

KONAČNA RANG LISTA formirana je na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

KONAČNA RANG LISTA – [pdf]

KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Upis na studijski program vrši se na osnovu želje kandidata, po redosledu na JEDINSTVENOJ Konačnoj rang listi i to PROZIVANjEM prema rasporedu u tabeli.

REDNI BROJ NA KONAČNOJ RANG LISTI DATUM UPISA VREME UPISA
Od 1 do 50 06. jul 2015. od 8 do 11 časova
Od 51 do 100 06. jul 2015. od 11 do 14 časova
Od 101 do 140 06. jul 2015. od 14 do 16 časova
Od 141 do 200 07. jul 2015. od 8 do 11 časova
Od 201 do 250 07. jul 2015. od 11 do 13 časova
Od 251 do 310 07. jul 2015. od 13 do 16 časova

Pozivaju se kandidati koji su položili prijemni ispit na Geografskom fakultetu i koji su rangirani na konačnoj rang listi od 311 do 356 mesta da dođu na prozivku 7. jula 2015 u 16:00h radi popunjavanja eventualnih slobodnih mesta.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  • indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu),
  • original izvoda iz matične knjige rođenih,
  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (20.000,00 din),
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Troškovi indeksa, ŠV obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 1.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Geografskog fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada, od prijavljivanja do upisa kandidata.