KONAČNA RANG LISTA – UPIS 2016/17.

KONAČNA JEDINSTVENA RANG LISTA – [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – afirmativne mere [pdf]

UPIS KANDIDATA OBAVIĆE SE PROZIVANjEM PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

(04.07.2016.)

Redni broj po konačnoj rang listi             datum upisa                   vreme upisa

Od 1 do 50                                                          04. jula                        od 8   do 11 časova

Od 51 do 100                                                      04. jula                        od 11 do 14 časova

Od 101 do 140                                                    04. jula                        od 14 do 16 časova

(05.07.2016.)

Redni broj po konačnoj rang listi             datum upisa                   vreme upisa

Od 141 do 200                                                    05. jula                        od 8   do 11 časova

Od 201 do 246                                                    05. jula                        od 11 do 14 časova

 

Upis na studijski program vrši se prema želji kandidata, po redosledu na Konačnoj rang listi, i to PROZIVANjEM. Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  • indeks (kupuje se na Fakultetu),
  • original izvoda iz matične knjige rođenih,
  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente,
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2016.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2017.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2017.

 

Troškovi indeksa i Centra za razvoj karijere iznose 1.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Troškovi osiguranja i ZPU iznose 1.000,00 dinara.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada, od prijavljivanja do upisa kandidata.

NAPOMENA:
Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2016/17. godinu.
Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2016/17. godinu.