KONAČNA RANG LISTA – UPIS 2017/2018

KONAČNA RANG LISTA formirana je na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

KONAČNA RANG LISTA – [pdf]

KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

KONAČNA RANG LISTA – afirmativne mere [pdf]

Upis na studijski program vrši se na osnovu želje kandidata, po redosledu na Konačnoj objedinjenoj rang listi i to PROZIVANjEM prema rasporedu u tabeli.

Redni broj po konačnoj rang listi

Datum upisa

Vreme upisa

Od 1 do 40

03. jul

od 8 časova

Od 41 do 80

03. jul

od 10 časova

Od 81 do 120

03. jul

od 12 časova

Od 121 do 140

03. jul

od 14 časova

Od 141 do 180

04. jul

od 8 časova

Od 181 do 220

04. jul

od 10 časova

Od 221 do 260

04. jul

od 12 časova

Od 261 do 310

04. jul

od 14 časova

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  • indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu),
  • overene fotokopije dokumenata (originalna dokumenta na uvid),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, dostavljaju i rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2017.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2018.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2018.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada, od prijavljivanja do upisa kandidata.