КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – УПИС 2017/2018

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA формиранa je на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и успеха на полагању пријемног испита (максимално 60 поена).

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – [pdf]

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – студијски програм Географија [pdf]
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – студијски програм Туризмологија [pdf]
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – студијски програм Просторно планирање [pdf]
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – студијски програм Демографија [pdf]
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТA – афирмативне мере [pdf]

Упис на студијски програм врши се на основу жеље кандидата, по редоследу на Коначној обједињеној ранг листи и то ПРОЗИВАЊЕМ према распореду у табели.

Редни број по коначној ранг листи

Датум уписа

Време уписа

Од 1 до 40

03. јул

од 8 часова

Од 41 до 80

03. јул

од 10 часова

Од 81 до 120

03. јул

од 12 часова

Од 121 до 140

03. јул

од 14 часова

Од 141 до 180

04. јул

од 8 часова

Од 181 до 220

04. јул

од 10 часова

Од 221 до 260

04. јул

од 12 часова

Од 261 до 310

04. јул

од 14 часова

 

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • индекс и 2 обрасца ШВ – 20 (купује се на Факултету),
  • оверене фотокопије докумената (оригинална документа на увид),
  • извод из матичне књиге рођених,
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству, достављају и решење о нострификацији средњошколских докумената.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2017.

3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2018.

4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2018.

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити уплате свих накнада, од пријављивања до уписа кандидата.