Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије на Географском факултету формирана је на основу критеријума који су дефинисани Правилником о докторским академским студијама и Конкурсом.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује Комисија за упис на основу:

 • опште просечне оцене
 • дужине студирања
 • компатибилности претходно завршених студија
 • броја и категоризације радова према критеријумима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У складу са Законом о високом образовању и Законом о изменама и допунама закона о високом образовању следећи кандидати се могу уписати на вишу годину докторских академских студија, и то:

 • мр Слободанка Марковић
 • мр Дарко Лукић
 • Ана Митић

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА [pdf]

 

Упис ће се обавити 05., 06. И 7. новембра 2014. године у студентској служби Географског факултета, Студентски трг бр 16.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

 • оригинална документа,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ – 20 (добија се на Факултету),
 • индекс (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5 х 3,5cm,
 • доказ о уплати школарине (прва рата школарине износи 30.000,00 динара; жиро рачун 840-1816666-75).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.