Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije

Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije na Geografskom fakultetu formirana je na osnovu kriterijuma koji su definisani Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama i Konkursom.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje Komisija za upis na osnovu:

 • opšte prosečne ocene
 • dužine studiranja
 • kompatibilnosti prethodno završenih studija
 • broja i kategorizacije radova prema kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju sledeći kandidati se mogu upisati na višu godinu doktorskih akademskih studija, i to:

 • mr Slobodanka Marković
 • mr Darko Lukić
 • Ana Mitić

KONAČNA RANG LISTA [pdf]

 

Upis će se obaviti 05., 06. I 7. novembra 2014. godine u studentskoj službi Geografskog fakulteta, Studentski trg br 16.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV – 20 (dobija se na Fakultetu),
 • indeks (dobija se na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5cm,
 • dokaz o uplati školarine (prva rata školarine iznosi 30.000,00 dinara; žiro račun 840-1816666-75).

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.