KONAČNA RANG LISTA – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2015/16

Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije na Geografskom fakultetu formirana je na osnovu kriterijuma koji su definisani Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama i Konkursom.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje Komisija za upis na osnovu:

  • opšte prosečne ocene
  • dužine studiranja
  • kompatibilnosti prethodno završenih studija
  • broja i kategorizacije radova prema kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju sledeći kandidati se mogu upisati na višu godinu doktorskih akademskih studija:

1. mr Radoslav Ćorović
2. mr Tijana Živanović
3. mr Violeta Stanimirović

KONAČNA RANG LISTA [pdf]

Upis će se obaviti 10. i 12. novembra 2015. godine u studentskoj službi Geografskog fakulteta, Studentski trg br 16.
Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  • overene fotokopije dokumenata
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 30.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Indeks i ŠV obrazci preuzimaju se u studentskoj službi prilikom upisa.
Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 110.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate.