UPIS – MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2016/17

KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

  DOKUMENTA ZA UPIS:

- upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
- indeks (dobija na Fakultetu),
- dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
- originalna dokumenta,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara  uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Upis će se obaviti 12. i 13 oktobra 2016. godine od 10  u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16.

Studenti koji se upisuju na teret budžeta u obavezi su da se pojave na upisu u sredu, 12. oktobra od 10-12 časova.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

ŠKOLARINA

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara, može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).

Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.