KONKURS – BG PRAKSA 2018 – PRODUŽEN ROK!!!

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU BGPRAKSA 2018 – VAŽNO!!! 

UNIVERZITET U BEOGRADU I GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 

raspisuju

KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU UNIVERZITETSKE RADNE PRAKSE
U GRADSKOJ UPRAVI, U JAVNIM  PREDUZEĆIMA, U USTANOVAMA  KULTURE I
U GRADSKIM OPŠTINAMA GRADA BEOGRADA

Pozicije na kojima mogu da konkurišu studenti završnih godina Geografskog fakulteta za program tromesečne radne prakse uz mentorsku podršku:

 

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti skenirana dokumenta i uključiti ih u elektronski  formular – prijavu:

  • uverenje o studiranju (obavezno)
  • fotografiju (opciono)

Kandidati koji uđu u uži izbor biće u obavezi da dostave originalnu dokumentaciju na uvid.

ROK ZA PRIJAVU: 17. april 2018.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Početak prakse planiran je za 15. jun 2018. 

 

Vodič za prijavu >>

Više informacija >>

 

 

BGpraksa za IGBG-praksa-koraci-2018-final-2 slika_velika