КОНКУРС – БГ ПРАКСА 2018 – ПРОДУЖЕН РОК!!!

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ БГПРАКСА 2018 – ВАЖНО!!! 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

расписују

КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, У ЈАВНИМ  ПРЕДУЗЕЋИМА, У УСТАНОВАМА  КУЛТУРЕ И
У ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиције на којима могу да конкуришу студенти завршних година Географског факултета за програм тромесечне радне праксе уз менторску подршку:

 

Пријављивање се обавља искључиво електронским путем.

За пријаву на овај конкурс потребно је припремити скенирана документа и укључити их у електронски  формулар – пријаву:

  • уверење о студирању (обавезно)
  • фотографију (опционо)

Кандидати који уђу у ужи избор биће у обавези да доставе оригиналну документацију на увид.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 17. април 2018.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Почетак праксе планиран је за 15. jун 2018. 

 

Водич за пријаву >>

Више информација >>

 

 

BGpraksa za IGBG-praksa-koraci-2018-final-2 slika_velika