КОНКУРС НЕМАЧКЕ ФОНДАЦИЈЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (DUB) ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПРАКСУ ИЛИ ИСТРАЖИВАЧКИ БОРАВАК У НЕМАЧКОЈ

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) објављује конкурс за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације).

Програм стипендија обухвата најшири спектар струка, при чему предлог пројекта мора бити у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије. Циљна група су млади истраживаћи и професионалци – мастер дипломци (уз услов да је диплома стечена у последње три године или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија), грађани Србије, старости до 30 година, са знањем немачког језика (било који ниво).

Документа потребна за онлине пријаву на конкурс су: CV, предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема истраживања, методологијом рада и очекиваним резултатима), копија диплома, писмо препоруке од универзитетског професора, сертификат или потврда о знању немачког и енглеског језика.

Рок за пријаву је 01.08.2018., а почетак стипендије је 01.02.2019. године.
Више информација на:

https://www.dbu.de/2590.html
https://www.dbu.de/2615.html

Контакт особа:
др Ана М. Петровић
Координатор DBU програма стипендија за Србију и Мреже DBU стипендиста Србије https://www.facebook.com/MrezaDBUStipendistaSrbije/
e-mail адреса: borisavljevic.ana@gmail.com