KONKURS – PROGRAM MOBILNOSTI – UNIVERZITET PARIS 1 PANTHÉON- SORBONNE

Na osnovu Inter-institucionalnog sporazuma potpisanog u okviru Erasmus+ KA 1 programa između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Paris 1 Panthéon- Sorbonne (Francuska), a prema dogovoru sa partnerskom institucijom, otvoren konkurs za prijavu za program mobilnosti studenata Univerziteta u Beogradu na Univerzitetu Paris 1 Panthéon- Sorbonne.

Datum početka prijave kandidata: 07.12.2016. 00:00
Rok za prijavu kandidata ističe: 15.12.2016. 13:00
Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 16.12.2016. 13:00

Više detalja o raspoloživom broju mobilnosti možete naći na MobiOn platformi, na stranici ugovora University Paris 1 Panthéon- Sorbonne.