KONKURS „STUDENTSKE POSETE EVROPSKIM PRESTONICAMA KULTURE“

Gradska opština Palilula posredstvom Kancelarije za mlade organizuje novo, treće evropsko putovanje za najbolje palilulske studente fakulteta Beogradskog univerziteta i Univerziteta umetnosti u Beogradu. U okviru projekta „Studentske posete evropskim prestonicama kulture“, ekskurzija se izvodi od 7. do 14. marta 2016. godine obilaskom Austrije, Nemačke, Belgije i Holandije. Projektom je predviđeno da ovog puta bude odabrano 135 uspešnih studenata.
Cilj organizovanja putovanja je promovisanje i upoznavanje studenata Palilule sa evropskim kulturnim i istorijskim vrednostima, kao i podsticanje da se aktivnije uključe u razvoj i aktivnosti lokalne zajednice i stečenim iskustvima i znanjem doprinesu razvoju naše opštine.
Javni poziv/konkurs za sve mlade koji žele da postanu učesnici ovog kreativnog studentskog putovanja biće raspisan 19. februara i traje do 29. februara 2016. godine.
Prijavljivanje se obavlja slanjem SMS poruke STUDENT PALILULAC na br. tel. 069/82 66 555.
Na osnovu poslate poruke studenti će biti kontaktirani kako bi dobili obaveštenje koju dokumentaciju treba da prilože na pisarnicu Gradske opštine Palilula uz prijavu, a biće im zakazan i intervju sa Komisijom za odabir studenta sa teritorije Gradske opštine Palilula za studentsko putovanje u okviru projekta „Studentske posete evropskim prestonicama kulture“.
Radi kvalitetnijeg odabira studenata, učesnika putovanja određene su kvote po fakultetima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Palilulski studenti obišli su tokom prethodna dva putovanja u julu i novembru prošle godine: Nemačku, Holandiju, Češku, Italiju, Francusku i Španiju.
Kriterijumi koje studenti treba da ispunjavaju su sledeći:
1. Stalno prebivalište na teritoriji Gradske opštine Palilula
2. Student starosti od 19 do 27 godina
3. Student prve godine osnovnih studija koji je na budžetu Republike Srbije (20% od ukupnog broja učesnika projekta)
4. Studenti druge, treće i četvrte godine koji imaju ukupan prosek ocena veći od 7,5
5. Motivaciono pismo

Kvote po fakultetima Univerziteta u Beogradu
Medicinski fakultet 3
Farmaceutski fakultet 3
Stomatološki fakultet 3
Fakultet veterinarske medicine 2
Ekonomski fakultet 6
Pravni fakultet 7
Pravoslavni bogoslovski fakultet 2
Učiteljski fakultet 5
Fakultet bezbednosti 4
Fakultet političkih nauka 5
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 3
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 4
Filozofski fakultet 4
Filološki fakultet 9
Biološki fakultet 4
Geografski fakultet 3
Matematički fakultet 3
Fizički fakultetet 3
Hemijski fakultet 3
Fakultet za fizičku hemiju 3
Arhitetonski fakultet 4
Građevinski fakultet 4
Elektrotehnički fakultet 3
Mašinski fakultet 9
Poljoprivredni fakultet 3
Rudarsko-geološki fakultet 2
Saobraćajni fakultet 4
Tehnološko-metalurški fakultet 4
Fakultet organizacionih nauka 5
Šumarski fakultet 4

Kvota za Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet muzičke umetnosti 3
Fakultet likovnih umetnosti 3
Fakultet primenjenih umetnosti 5
Fakultet dramskih umetnosti 3