KONKURS U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE NAMENjEN DOKTORANTIMA, ČLANOVIMA AKADEMSKE ZAJEDNICE I ZAPOSLENIMA U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

u saradnji sa

FONDACIJOM ZA OTVORENO DRUŠTVO

raspisuje

KONKURS

u okviru Programa podrške namenjenom doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama  (CIVIL SOCIETY SCHOLAR AWARDS) u školskoj 2015/2016. godini.

Program podstiče međunarodnu akademsku mobilnost, kako bi se doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama omogućio pristup sredstvima neophodnim za njihov dalji profesionalni razvoj. Ovaj konkurs podržava inovativne projekte koji obogaćuju istraživanje, olakšavaju razmenu ideja i pomažu da se uspostave i izgrade međunarodne mreže.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

  • Studenti na doktorskim studijama koji studiraju u Srbiji i inostranstvu i
  • Zaposleni na visokoškolskim institucijama u Srbiji, koji na njima i predaju.

KOJE AKTIVNOSTI MOGU BITI FINANSIRANE?

Sve međunarodne akademske aktivnosti, kao što su: rad na terenu (na prikupljanju podataka); istraživačke posete bibliotekama, arhivima ili univerzitetima; razvoj kurikuluma kao i međunarodna saradnja usmerena ka objavljivanju izdanja koja su recenzirana od strane kolega sa odabrane institucije.

Kandidati moraju da budu povezani sa akademskom institucijom i projekti treba da budu u jasnoj vezi sa njihovim dosadašnjim istraživanjem i/ili predavačkim angažmanom i dužnostima.

Projekti mogu trajati od 2 do 10 meseci.

Traženi novčani iznos za doktorante ne može da prelazi 10 000 američkih dolara, dok iznos namenjen za projekte zaposlenih u visokoškolskim institucijama ne može da prelazi 15 000 američkih dolara.

Prihvatljivi su predlozi projekata u svim oblastima istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, posebno oni koji se odnose na oblasti: prava, pravosuđa i uprave, održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima, ekonomskih prava i osnaživanja siromašnih, javnog zdravlja, socijalnog rada i razvoja zajednice, novog medijskog prava i politike, inkluzivnog obrazovanja, studija mira (post-konfliktnih studija) i ljudskih prava.

KAKO SE PRIJAVITI?

Apliciranje se vrši onlajn, preko online formulara koji se nalazi ovde. U slučaju da se kandidat/kinja odluči da aplikaciju pošalje poštom, to može da učini direktno na adresu OSF kancelarije u Njujorku ili Londonu:

Njujork

Open Society Foundations

Open Society Scholarship Programs

224 West 57th Street

New York, NY10019

London

Open Society Foundation – London Open Society Scholarship Programs

Millbank Tower, 7th Floor21-24 Millbank

London SW1P 4QP

ili dostavljanjem aplikacije u Beogradsku otvorenu školu (Masarikova 5/16, 11000 Beograd) najkasnije do 2. marta 2015. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Svi kandidati:

1. Popunjen aplikacioni formular (online ili odštampan);

2. Dokaz o posedovanju vize/boravišne dozvole za studiranje u zemlji u kojoj studirate;

3. Transkript ocena na doktorskim studijama (za doktorske kandidate/kinje) ili kopija diplome poslednjeg završenog stepena studija (zaposleni na visokoškolskim institucijama)

4. Pozivno pismo institucije u kojoj će se odvijati istraživanje (skenirano i priloženo uz aplikaciju)

Doktoranti/kine takođe treba da prilože:

1. Dokumentaciju o upisu, programu i očekivanom vremenu završetka studija (skenirano i priloženo uz aplikaciju);

2. Akademsko/profesionalno pismo preporuke koje svedoči o uspesima, budućim planovima i aktivnostima kandidata/kinje u lokalnoj zajednici (skenirano i priloženo uz aplikaciju);

3. Akademsku preporuku mentora koji podržava istraživanje za koje podnosite aplikaciju (poslato online direktno od strane mentora ili poslato u odštampanoj verziji);

* Doktoranti/kinje koji tek upisuju prvu godinu studija mogu da dostave preporuku mentora sa prethodnog nivoa studija.

Zaposleni na visokoškolskim institucijama treba da prilože:

1. Zvaničnu preporuku institucije na kojoj je kandidat/kinja zaposlen/a (skenirano i priloženo uz aplikaciju);

2. Akademsku preporuku senior kolege iz istog polja obrazovanja koji je direktno upućen u istraživački rad kandidata/kinje (poslato online direktno od strane kolege ili poslato u štampanoj verziji).

Više informacija o konkursu možete videti na:

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20141212

Informacije o programu možete dobiti i u kancelarijama Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 17 časova: Masarikova 5/16, telefon +381 11 30 61 577 ili elektronskom poštom na: ana.stevanovic@bos.rs

Sastanke je prvo potrebno zakazati elektronskom poštom ili telefonom.

Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2015. godine.

Kandidatima se sugeriše da svoje prijave podnose putem onlajn aplikacije do naznačenog roka za podnošenje prijave.

Kompletni GUIDELINES kroz aplikaciju pronađite ovde, a FAQ ovde.