Konkurs univerzitetske radne prakse BG PRAKSA 2015 – pozicije za koje mogu aplicirati studenti Geografskog fakulteta

Program univerzitetske radne prakse BG PRAKSA 2015 obuhvata plaćenu stručnu praksu za studente završnih godina u trajanju od četiri meseca i podrazumeva rad uz mentorsku podršku.

Učešće u ovom projektu omogućeno je i za studente Geografskog fakulteta koji mogu aplicirati na pozicijima:

Zavod za informatiku i statistiku
Pozicija: Statističar analitičar – jedno mesto
Pozicija: Administrator geografskog informacionog sistema – jedno mesto
Sekretarijat za privredu
Pozicija: Saradnik na poslovima turizma u Odeljenju za turizam i ugostiteljstvo – jedno mesto
JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Pozicija: Stručni saradnik – dva mesta

Pozivamo vas da se prijavite na konkurs u želji da napredujete u svojoj karijeri i kročite u poslovni svet i steknete radno iskustvo u struci.

Rok za prijavu je 27. maj 2015. godine

Detaljnije informacije o opisu posla i uslovima koji su neophodni za datu poziciju možete pronaći na sajtu http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/