KONKURS ZA AUF STIPENDIJE ZA MEĐUNARODNU MOBILNOST STUDENATA RADI OBAVLjANjA STRUČNE PRAKSE

Univerzitetska agencija za Frankofoniju (AUF) raspisala je konkurs za stipendije za međunarodnu mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse.

Studenti koji govore francuski jezik (minimalni nivo znanja B1) i koji nisu već bili stipendisti Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF), pozivaju se da se prijave za međunarodnu mobilnost radi obavljanja stručne prakse kako bi iskoristili svoje veštine i znanja na radnom mestu, u cilju profesionalne integracije.

Međunarodna mobilnost radi obavljanja stručne prakse studenata odobrava se u trajanju od 1 do 3 meseca i može se realizovati u periodu od 18. aprila do 17. decembra 2022. godine. Studenti završnih godina studija moraju praksu da završe do kraja 2021/2022 školske godine (do 30. septembra 2022. godine).

Praksa mora biti priznata kao deo studijakog programa kandidata, što na Univerzitetu u Beogradu podrazumeva unapred zaključen Ugovor o obavljanju stručne prakse između matičnog fakulteta studenta i poslodavca. Model možete pronaći na sajtu Univerziteta u Beogradu, na sledećem linku: www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php. –  obrazac 3 u okviru Pravilnika o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova.

Kandidati sami moraju da pronađu poslodavca van svoje zemlje (zemlje prebivališta). Potrebno je da im tokom prakse radni jezik bude francuski i da za potrebe konkursa od potencijanog poslodavca dobiju potvrdu o prijemu.

Podrška AUF-a pokriva prevoz, mesečnu naknadu i zdravstveno osiguranje.

Na sledećem linku možete pronaći više informacija o uslovima konkursa: www.auf.org

Poziv za prijave je otvoren od 20. decembra 2021. do 21. marta 2022. godine.

znak 1