KONKURS ZA DODELU GODIŠNjIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

pkb_latinicaMPrivredna komora Beograda

objavljuje

K O N K U R S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda

Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2012/2013. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2012. do 30.09.2013.godine), sa temama iz oblasti privrede.

Kontakt telefoni: 3619-472 i 2641-355, lokal 136, 174

- Formular [word]