KONKURS ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ 2015

Univerzitet u Beogradu

Po odluci Zadužbine Veselina Lučića

raspisuje se

KONKURS

ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“

za 2015. godinu

 

1. Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2015. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2014. godini.
Nagrada, u neto iznosu od 250.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.
Rok za podnošenje prijava je od 30. marta 2015. godine do 01. maja 2015. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“, tel: 3207-426.
Uz prijavu podneti 5 primerka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Izbor najboljeg književnog ostvarenja obavlja žiri kojeg obrazuje Odbor Zadužbine. Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.

2. Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2015. godinu za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2014. godini.
Nagrada, u neto iznosu od 250.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.
Kriterijumi za izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja su:

  • da je delo dostignuće jednog autora,
  • ne uzimaju se u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova.

Rok za podnošenje prijava je od 30. marta 2015. godine do 01. maja 2015. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu“, tel 3207-427 i 3207 426.
Uz prijavu podneti 5 primerka naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja obavlja žiri kojeg obrazuje Odbor Zadužbine. Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.