KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA

u formi edukacije za oblast geografskih informacionih Sistema (GIS)

GDi GISDATA doo Beograd otvara konkurs za dodelu stipendija studentima fakulteta i visokih strukovnih škola. Stipendija podrazumeva edukaciju u oblasti geografskih informacionih sistema (GIS) na vodećoj globalnoj GIS platformi – Esri ArcGIS. Edukacija podrazumeva intenzivan kurs u trajanju od 5 radnih dana nakon koga se organizuje radionica u trajanju od 10 radnih dana. Radionica podrazumeva samostalan ili grupni rad na odabranim studentskim GIS projektima, uz asistenciju instruktora. Pravo učešća imaju svi redovni studenti fakulteta i visokih strukovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Svi zainteresovani studenti treba da dostave:
1. Biografiju
2. Motivaciono pismo sa jasno iskazanom motivacijom za učenje i rad u oblasti GIS-a
3. Predlog i koncept idejnog GIS projekta koji bi bio predmet razrade na radionici u okviru edukacije (ne duže od 1 strane A4)

Dokumentacija se dostavlja u elektronskom obliku (Microsoft Word dokument ili PDF dokument) na sledeću e-mail adresu: info.belgrade@gdi.net sa naznakon “Za konkurs za dodelu stipendija”. Nakon primarne selekcije odabrani kandidati će biti pozvani na intervju.
Rok za podnošenje prijava je 15.02.2016. godine.

Više informacija možete dobiti na sledeće e-mail adrese:
Vojkan Gajović – vojkan.gajovic@gdi.net
Dušica Srbović – dusica.srbovic@gdi.net