КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

у форми едукације за област географских информационих Система (ГИС)

GDi GISDATA доо Београд отвара конкурс за доделу стипендија студентима факултета и високих струковних школа. Стипендија подразумева едукацију у области географских информационих система (ГИС) на водећој глобалној ГИС платформи – Esri ArcGIS. Едукација подразумева интензиван курс у трајању од 5 радних дана након кога се организује радионица у трајању од 10 радних дана. Радионица подразумева самосталан или групни рад на одабраним студентским ГИС пројектима, уз асистенцију инструктора. Право учешћа имају сви редовни студенти факултета и високих струковних школа чији је оснивач Република Србија.

Сви заинтересовани студенти треба да доставе:
1. Биографију
2. Мотивационо писмо са јасно исказаном мотивацијом за учење и рад у области ГИС-а
3. Предлог и концепт идејног ГИС пројекта који би био предмет разраде на радионици у оквиру едукације (не дуже од 1 стране А4)

Документација се доставља у електронском облику (Microsoft Word документ или PDF документ) на следећу е-маил адресу: info.belgrade@gdi.net са назнакон “За конкурс за доделу стипендија”. Након примарне селекције одабрани кандидати ће бити позвани на интервју.
Рок за подношење пријава је 15.02.2016. године.

Више информација можете добити на следеће e-mail адресе:
Војкан Гајовић – vojkan.gajovic@gdi.net
Душица Србовић – dusica.srbovic@gdi.net