KONKURS ZA IZRADU VIZUELNOG IDENTITETA KONUS-A

BUDI I TI DEO #KONUSKONKURS PRIČE I POŠALjI SVOJ PREDLOG VIZUELNOG IDENTITETA KONUS-A.

KONKURS ZA IZRADU VIZUELNOG IDENTITETA KONUS-A

Konusa - poster