KONKURS ZA NAJBOLjI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI RAD STUDENATA ZA 2016. GODINU

UNIVERZITET U BEOGRADU
K O N K UR S
za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj 2017. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju prodekanu za nastavu i međunarodnu saradnju prof. dr Snežani Đurđić (dekanat Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III) u štampanoj i elektronskoj formi – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.