КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ НА ТЕМУ „ДОБА КОНЗУМЕРИЗМА“

Географски факултет – Универзитет у Београду расписује конкурс за најбољу фотографију на тему „Доба конзумеризма“. У једној фотографији треба представити колико смо уништили планету због претеране куповине и олаког одбацивања производа.

Право на учешће имају сви средњошколци из Србије. Фотографију треба послати на gefzaplanetu@gmail.com до 15. априла 2018. године. Уз фотографију доставити и следеће информације: име и презиме аутора, разред, назив школе и место у коме се школа налази.

Припремили смо пуно вредних награда (припремну наставу за пријемни испит, курс страног језика, ваучере за escape room итд.).

2a