KONKURS ZA PROJEKAT “PUTOVANjEM DO ZNANjA – PODRŠKA TALENATA” 2019

Fondacija dr Zoran Đinđić raspisuje konkurs za finansijsku podršku studentima i postdiplomcima sa Univerziteta u Srbiji za studijska putovanja, kao i učešće na letnjim školama, naučnim i stručnim konferencijama.

Projekat Putovanjem do znanja – Podrška Talenata podrazumeva isključivo pokrivanje putnih troškova kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

U okviru ovog projekta nije moguće pokrivanje troškova školarine, putovanja na stručne prakse, kotizacije i smeštaja, kao ni refundacija već kupljenih karata. 

Ko može da se prijavi:

studenti osnovnih, master i doktorskih studija svih univerziteta i fakulteta u Srbiji.

Konkursna dokumentacija koju je neophodno dostaviti:

  • popunjen formular
  • CV
  • potvrda  o prijemu na konferenciju ili letnju školu za koju su  potrebni putni troškovi
  • potvrda od organizatora letnje škole ili konferencije kojom se potvrđuje da kandidatu nisu obezbeđena sredstva za pokrivanje putnih troškova.

Konkurs će biti otvoren do petka 30.avgusta 2019. godine do 17 časova. Kompletnu dokumentaciju je potrebno poslati na e-mail djokvucic@fondacija-djindjic.org

Putovanjem do znanja – Podrška talenata 2019 – 2. ciklus