Konkurs za sedmu generaciju programa AmChamps – Mladi lideri promena

Objavljen je konkurs za sedmu generaciju programa AmChamps – Mladi lideri promena, koji je pokrenula Američka privredna komora u Srbiji. Program je namenjen profesionalnom usavršavanju studenata, kroz sinergiju akademskog i korporativnog sektora.

AmChamps 2020 – Info

Vizual veci