KONKURS ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je  Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/2015. godinu.

Konkurs će biti otvoren do 17. oktobra 2014. godine, a pravo na stipendiju će imati studenti koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti ovde [konkurs]