KONKURS ZA STUDENTE VOLONTERE – Noć istraživača

Noć istraživača održaće se 25. septembra 2015. u Beogradu i obuhvatiće brojne kreativne i stručne aktivnosti iz različitih naučnih disciplina, koje su namenjene različitim ciljnim grupama. U program će biti uključeni naučnici različitih profila i oblasti stručnosti, koji će posetiocima omogućiti različit pristup ponuđenim sadržajima i tokom programa biti na raspolaganju za odgovore na pitanja i neformalnu komunikaciju sa publikom.

Ukoliko ste zainteresovani da se na ovaj način uključite u Noć istraživača i pomognete u pripremi i izvođenju programa možete nam se obratiti na adresu nocistrazivacaimgge@gmail.com do 5. juna 2015. Svi zainteresovani studenti treba da pošalju podatke za kontakt (telefon i e-mail adresu), kratku neformalnu biografiju i preporuku jednog profesora na iznad navedenu e-mail adresu. Imajte u vidu da će Vaš angažman obuhvatiti pripremne aktivnosti u toku meseca juna i septembra, kao i realizaciju aktivnosti u samoj Noći istraživača.

Kandidati čije prijave budu prihvaćene biće direktno obavešteni o planiranom programu i terminima obuke volontera. Unapred se radujemo druženju sa Vama.