KONKURS ZA STUDENTSKE RADOVE O EVROPSKOJ UNIJI

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisala konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kako bi podstakla mlade akademske građane da se uključe u argumentovanu debatu u vezi sa članstvom naše zemlje u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jednu od četiri predložene oblasti:

  1. Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU;
  2. Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti;
  3. Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta;
  4. Mitovi o EU: predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, i radovi koji ispune kriterijume, biće objavljeni u elektronskom zborniku studentskih radova koji su pristigli na konkurs.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija (studenti treće i četvrte godine), kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 20. april 2017. godine.

Sve detalje konkursa možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji Kanclearije za evropske integracije, na linku www.seio.gov.rs

slika_velika