КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

Пријављивање кандидата за упис на докторске академске студије обавиће се од 19. септембра до 14. октобра 2013. године, у секретаријату Факултета на Студентском тргу 3/III. Упис пријављених кандидата обавиће се до 31. октобра 2013. године.

 

Потребна документа:

- биографију,

- оверену копију дипломе о завршеним студијама  (оригинал на увид)

- уверење о положеним испитима на основним и уверење о положеним испитима на мастер студијама, и потврда о средњој оцени (оригинал на увид)

- доказе који се односе на објављене научне радове

- доказ о знању једног светског језика.

- уплатницу у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Географског факултета број  840-1816666-75 за трошкове спровођења конкурса.