KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

UNIVERZITET U BEOGRADU

GEOGRAFSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

Prijavljivanje kandidata za upis na doktorske akademske studije obaviće se od 19. septembra do 14. oktobra 2013. godine, u sekretarijatu Fakulteta na Studentskom trgu 3/III. Upis prijavljenih kandidata obaviće se do 31. oktobra 2013. godine.

 

Potrebna dokumenta:

- biografiju,

- overenu kopiju diplome o završenim studijama  (original na uvid)

- uverenje o položenim ispitima na osnovnim i uverenje o položenim ispitima na master studijama, i potvrda o srednjoj oceni (original na uvid)

- dokaze koji se odnose na objavljene naučne radove

- dokaz o znanju jednog svetskog jezika.

- uplatnicu u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Geografskog fakulteta broj  840-1816666-75 za troškove sprovođenja konkursa.