Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2021/22. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

znak 2