Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija za školsku 2019/20. godinu – Drugi upisni rok

  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
  • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
  • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]