KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA GEONAUKA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
  • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
  • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]